Jagt

Jagtudlejningen på Rosenfeldt Gods udgør i alt 2.200ha., som pt. er opdelt i 12 konsortier

​Som det fremgår af kortet, er godset begunstiget med en halvø med 32km. kystlinje, hvilket giver en enestående naturoplevelse på alle jagtkonsortier, da de alle ligger op til havet. På den vestlige del af halvøen (Knudsskov) er der en fast bestand af dåvildt, som supplerer den østlige del af jagten på Rosenfeldt Gods.

​Pga. kystbeliggenheden er der mange ænder i området. Andre vildtarter: fasaner, agerhøns, harer, råvildt, dåvildt, (strejfende kronvildt). Hertil kommer dykænder.

​Endvidere er områdets beliggenhed fantastisk til havjagt og fiskeri, som er i særklasse for ørreder.