Ledige jobs

​Kvægansvarlig for fritgående Galloway på Knudshoved Odde

Vi søger en meget selvstændig person til at ”passe” vores besætning, som p.t. er på 150 dyr, som står for naturplejen. 

En afdeling vi ønsker at udvikle salgsmæssigt med øget antal dyr og areal.

Den primære opgave er ansvaret for besætningen. Det sekundære ansvarsområde er pasning/vedligeholdelse af godsets grønne områder.

Afdelingen består af én person, der samarbejder med de andre driftsgrene om opgaverne.

Denne stilling er til personen, der nyder natur, åbent land, frisk luft, havet og fjorden – historie, en stabil virksomhed med en fælles glæde og teamarbejde.

Man indgår i et team af 10 dygtige medarbejdere fordelt på landbrug, fede-kvæg, bygningsvedligehold, naturpleje, udlejning, jagt samt oplagring af afgrøder.

Der lægges vægt på følgende:

 • ​Positiv personlighed og tilgang til opgaverne
 • ​Lysten, humøret og evnen til at indgå i et engageret team
 • ​At du trives med frihed under ansvar, og er selvstændigt løsningsorienteret
 • ​Ordenssans og god vedligeholdelse af ejendommens værdier
 • ​God indsigt i fritgående kvæg og god erfaring med kvæg
 • ​Gerne erfaring fra lign. stilling (dog ikke et krav)

Stillingen tilbyder følgende:

 • ​Spændende mulighed for at være med til at udvikle fremtidens naturpleje på Rosenfeldt
 • ​En arbejdsplads, hvor der lægges vægt på vilje og initiativ
 • ​Fokus på sikkerhed
 • ​Sundhedsforsikring
 • ​Et moderne landbrug med nutidens teknik og maskiner
 • ​Et alsidigt landbrug med flere spændende driftsgrene
 • ​At blive en del af et stort landbrug med faglige/naturlige udfordringer
 • ​Et landbrug med fokus på udvikling

Rosenfeldts drives med 2.400 ha planteavl, skov 450 ha med tilhørende jagtkonsortier, 300 ha enge, 

halvø og overdrev afgræsses i forskellige naturpleje-ordninger, og der arbejdes på en udvidelse.

Der er 85 udlejningsboliger samt erhvervsudlejning af bygninger.

Oplagring af 6.000 tons raps for DLF.

På Rosenfeldt er der stor fokus på dyrkning af græsfrø pga. det kystnære klima, derudover dyrkes der korn, raps, sukkerroer.

Skriftlig ansøgning sendes inden til kgo@rosenfeldt.dk. Der vil løbende blive afholdt samtaler.

Tiltrædelse snarest muligt efter 1/9-18

Yderlige oplysninger kan indhentes hos undertegnede.

K.G Olsen

Rosenfeldt 1. 4760 Vordingborg

Mobil 20643427